DŐL A LÉ!

Álmodozzon és nyerjen 3 milliót!

Mit kell tennie?

1 Válassza ki, mire költené!
2 Regisztráljon a játékunkba!
3 Nyerje meg a 3 milliót!

Dől a lé! - promóciós játék - Játékszabályzat

A játék célja

A játék szervezője az önkéntesen regisztráló személyek adataiból üzletszerzési és kapcsolat felvételi listát állít össze, és az összegyűjtött adatokat a regisztráló személyes hozzájárulása alapján átadja a SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft. valamint az AEGON Magyarország cégcsoport jelen szabályzatban megjelölt tagjainak, közvetlen üzletszerzési céllal történő felhasználása érdekében.

AEGON Magyarország cégcsoport játékban érintett tagjai:

 • AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt.
 • AEGON Magyarország Hitel Zrt.
 • AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
 • AEGON Magyarország Pénztárszolgáltató Zrt.
 • AEGONdirekt.hu és Privát Befektetés- és Biztosításközvetítő Zrt.
 • AEGON Magyarország Lakástakarékpénztár Zrt.

A regisztráció során, önkéntesen, a fenti cél ismeretében az Ön által megadott személyes adatait, kalkulációs adatait, valamint kérdéseinkre adott válaszait tároljuk és felhasználjuk abból a célból, hogy az Ön élethelyzetének és érdeklődési körének leginkább megfelelő termékeket és szolgáltatásokat érintő, közvetlen üzleti ajánlatokról tájékoztassuk.

1. A játék időtartama

A játék 2014. május 07.-től 2014. december 1-ig tart.

A fődíj sorsolása 2014. december 2-án 11 órakor, közjegyző felügyeletével, a játékszabályzat 5. pontjában leírtak szerint, számítógépes szoftver és algoritmus segítségével történik, amely biztosítja a véletlenszerűséget. A sorsolás nyilvános, helye az AEGONdirekt.hu telephelye, 1091 Budapest, Kálvin tér 11-12. A sorsolás eredményét a nyertes azonosítása után teszi közzé a Szervező.

2. A játék szervezője

A játék szervezője a TargetMax Kommunikációs és Direkt Marketing Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (székhely: 1025 Budapest, Verecke u. 138; adószám: 23058286-2-41; cégjegyzékszám: 01-09-950956) továbbiakban Szervező.

A játék technikai megvalósítója, a promóciós játék szoftverét biztosító AEGONdirekt.hu és Privát Befektetés- és Biztosításközvetítő Zrt. (telephelye: 1091 Budapest, Üllői út 1.; adószám: 14169285-4-43; cégjegyzékszám: 01-10-045867).

További adatkezelő: SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft.: székhely: 2060 Bicske, SPAR út 0326/1 hrsz., adószám: 10485824-2-07 44, cégjegyzékszám: 07-09-009192.

3. Nyeremények

A Szervező a játékba érvényesen regisztrálók között sorsol.

Fődíj:

A játék végén megnyerhető fődíj nettó 3.000.000. Ft pénznyeremény, mely a nyertessel előre egyeztetve bankkártyán vagy átutalással történő teljesítéssel kerül kifizetésre. A nyereményt a hatályban lévő adózási szabályok figyelembevételével fizeti ki, adja át a Szervező. A nyeremény másra át nem ruházható. Pénznyeremény esetén a nyeremény a nyertes összevont adóalapjába tartozó adóköteles egyéb jövedelmének minősül. A Szervező a személyi jövedelemadó előleg megállapítása és levonása után fennmaradó 3.000.000 Ft nettó jövedelmet fogja kifizetni a nyertes részére. A nyeremény kifizetése a nyertes személyes adatainak megadását követően történhet meg.
A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy a nyeremény felhasználhatóságát példázva, különböző módon kommunikálja a játékosoknak, hogy mit valósíthat meg a fődíj összegén belül (pl. autó, utazás, lakásfelszerés), de a nyertesnek a játék végén a nettó 3.000.000 Ft pénznyeremény kerül átadásra.

További nyeremény:

Amennyiben a Nyertest a promóciós játékba egy a játékba regisztrált ismerőse hívta meg, akkor az az Ismerőse is nyertes, aki meghívta. A kisorsolt nyertest meghívó ismerős nyereménye egy Apple iPad, Wi-Fi, 16 GB.

A nyeremény másra át nem ruházható és pénzre át nem váltható. A nyeremény minden adóvonzatát a Szervező viseli. A nyereményből fakadó adókötelezettség a szervezőt terheli.

4. A játékba kerülés feltételei, a játék menete

A játékban való részvétel önkéntes és ingyenes. A játékba kerülés feltétele, hogy a felhasználó 2014. május 7. és 2014. december 1. között regisztrál a játékba az erre a célra létrehozott http://dolale.aegondirekt.hu/ webfelületen, vagy az aegondirekt.hu oldal valamely biztosítási kalkulátorába ágyazott regisztrációs oldalán. A nyereményjátékba egy személy csak egyszer regisztrálhat. Többes regisztráció esetén a regisztrációkat a Szervező törli, így a felhasználó a sorsolásokon sem vesz részt.

Minden regisztráló felhasználó a regisztrációt követően e-mail címére kap egy egyedi azonosítóval ellátott linket, ezzel automatikusan részt vesz a sorsoláson.

A játékosnak lehetősége van arra, hogy barátait vagy ismerőseit is meghívja a játékba a regisztrációt követően kapott egyedi linkje segítségével. A játékos saját egyedi linkjét ismerősei és barátai körében szabadon terjesztheti bármilyen – nem törvénysértő - módon. Ha a játékos ismerősei vagy barátai is regisztrálnak a játékba, és azok közül bármelyik sorsolás útján nyer, akkor az a játékos is nyer, aki a nyertest meghívta. A meghívásos rendszerben jogosultság a nyereményre csak 1 szintig lehetséges, azaz csak a játékba hívó és hívott egymás közötti közvetlen viszonyában érvényes oly módon, hogy ha a meghívott játékos nyer, akkor a meghívó játékos is nyer.

Ha a játékos egyedi linkjén keresztül, ismerősei vagy barátai is regisztrálnak a játékba, a meghívó játékosnak továbbá pontot írunk jóvá, így nő a játékos esélye a további nyeremény, valamint a fődíj megnyerésére.

A résztvevő a játékban pontokat gyűjthet, melyekkel növelheti esélyét a fődíj megnyerésére valamint a további nyeremény megszerzésére. A játékos pontjainak megfelelő eséllyel indul a fődíj sorsolásán, tehát amennyi pontot szerzett annyiszor kerül bele a sorsoláson résztvevők közé. A játékban pontszerzésre alkalmas tevékenységek:

 • érvényes regisztráció: 100 pont
 • ismerős regisztrációja, a meghívó egyedi linkjén keresztül: 50 pont
 • biztosítási kalkuláció elvégzése az aegondirekt.hu oldalon: 20 pont (1 héten termékenként 1 kalkulációra jár pont)
 • biztosításkötés az aegondirekt.hu oldalon: 150 pont
 • kérdőív kitöltése: 100 pont

A játék során a Szervező fenntartja magának a jogot további pontszerző akciók bevezetésére. Ezekről a játékos a játék ideje alatt a regisztrációkor megadott e-mail címén értesülhet.

5. A nyertesek kiválasztása

A fődíj nyertese véletlenszerű sorsolás útján kerül kisorsolásra. A sorsoláson részt vesznek a 4. és 6. pontban leírtaknak megfelelő játékosok, akik sikeresen regisztráltak a játékba.

A Szervező a nyertesek értesítését a játékosok által a regisztráció során megadott e-mail címen és telefonszámon kísérli meg. A Szervező kizárja a felelősségét abban az esetben, ha a nyertesek adataik pontatlansága vagy változása miatt nem értesülnek a nyereményről. Ha a Szervező sem email-en (1 próbálkozás), sem telefonon (5 próbálkozás) nem tudja a nyertest elérni, akkor az ajándék jogosultsága elvész. A Szervező vállalja, hogy e-mailes értesítés esetén az e-mailes értesítő kiküldésétől számítva 24 órát vár a válaszra. Amennyiben nem sikerül a kapcsolatfelvétel, a nyertes jogosultsága elvész, és a Szervező dönthet, hogy pótnyertest sorsol-e.

A játékban nem vehetnek részt a TargetMax Kft, az AEGONdirekt.hu Zrt, az AEGON Magyarország Pénztárszolgáltató Zrt, az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt, az AEGON Magyarország Hitel Zrt, az AEGON Magyarország Lakástakarékpénztár Zrt, és az AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt, valamint a SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft. munkatársai és azok Ptk. 8:1.§ (1) bek. 2. pont szerinti hozzátartozói.

6. Részvételi feltételek

A nyereményjátékban kizárólag azon 18. életévét betöltött Magyarországon állandó lakcímmel, és érvényes telefonszámmal valamint érvényes e-mail címmel rendelkező magyar állampolgárok vehetnek részt, akik a nyereményjáték meghirdetett időtartama alatt önkéntesen regisztrálnak a nyereményjátékra, valamint hiánytalanul és a valóságnak megfelelően válaszolnak a feltett kérdésekre. A nyereménysorsoláson az vesz részt, aki elfogadta a jelen és a 7. pontbeli Adatkezelési szabályzatot és megfelel a részvételi feltételeknek.

A játékos önkéntesen és kifejezetten hozzájárul ahhoz is, hogy a Szervező a nyertes azonosítását követően, a nyertes nevét, lakhelyének megnevezését (irányítószám, vagy település név), nyerés esetén nyilvánosságra hozza a www.aegondirekt.hu oldalon valamint a http://dolale.aegondirekt.hu/ oldalon, 2015. december 31-ig.

7. Adatkezelési szabályok

Tájékoztatjuk, hogy a nyereményjátékban való részvétel feltétele az önkéntes regisztráció. A regisztrációval önkéntesen, feltétel nélkül és kifejezetten hozzájárul, hogy a regisztrációnál megadott adatait a Szervező (TargetMax Kft), az AEGON Magyarország cégcsoport fent nevezett tagjai, valamint a SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft. visszavonásig, adatkezelőként, a 8. pontban megjelölt célból kezeljék.

A Szervező, az AEGON Magyarország cégcsoport fent felsorolt vállalatai és a SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft. a személyes adatokat bizalmasan kezelik, és megtesznek minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. Adatkezelési alapelveik összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

 • 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban Infotv);
 • 1992. évi LXVI. törvény – a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról;
 • 1995. évi CXIX. törvény – a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről (DM törvény);

A regisztráció önkéntes, ezért az adatok megadása előtt, kérjük, mérlegelje a jelen pontban és a fentiekben foglaltakat!

Tájékoztatjuk továbbá, hogy a regisztrálónak bármikor jogában áll személyes adatai kezelését indoklás nélkül megtagadni, illetve a regisztráció során tett hozzájáruló nyilatkozatait feltétel nélkül, ingyenesen visszavonni. Az egyes Adatkezelőknél az alábbi elérhetőségeken, online tud leiratkozni, valamint hozzájáruló nyilatkozatát visszavonni:

 • leiratkozas@targetmax.hu
 • http://www.aegondirekt.hu/info/leiratkozas.php vagy email: info@aegondirekt.hu
 • SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft. 2060 Bicske Spar út 0326/1 hrsz. E-mail: info@spar.hu címen, vagy a hírlevélben a leiratkozás gombra kattintva. A SPAR adatkezelési nyilvántartási száma: NAIH-52478/2012.

A játék ideje alatti adatkezelés megszüntetése azt jelenti, hogy a regisztrált személy adatai törlésre kerülnek valamennyi adatkezelőnél és felhasználónál, így a nyereményjáték sorsolási adatbázisába sem kerülhet be, és így nem nyerhet.

A rendszerünkben tárolt adatokat bizalmasan, az Ön által megadott keretek között kezeljük és azokat az adatkezelési felhatalmazással nem rendelkezők számára, az Ön hozzájárulása nélkül nem adjuk ki.

8. A regisztrált személy által tett nyilatkozatok

A fenti tájékoztatás megismerése után az alábbi nyilatkozatot teszem:

Önkéntesen és kifejezetten hozzájárulok, hogy a TargetMax Kft., és az AEGON Magyarország cégcsoport tagjai, a SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft. (együttesen Adatkezelők) visszavonásig elektronikus hirdetést, reklámlevelet küldjenek a regisztrációnál megadott e-mail címemre. Hozzájárulok, hogy a fent felsorolt társaságok adataimat (regisztrációs, kalkulációs adatok, kérdőív válaszok) közvetlen üzletszerzési célból visszavonásig kezeljék, ennek keretében saját vagy üzleti partneri ajánlatot juttassanak el postai, illetve elektronikus (email, SMS vagy MMS) vagy telekommunikációs eszköz útján. Az adatkezelés részletes jellemzőit az Adatkezelési tájékoztató tartalmazza.

Az AEGON Magyarország cégcsoport játékban érintett tagjai:

 • AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt.
 • AEGON Magyarország Hitel Zrt.
 • AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
 • AEGON Magyarország Pénztárszolgáltató Zrt.
 • AEGONdirekt.hu és Privát Befektetés- és Biztosításközvetítő Zrt.
 • AEGON Magyarország Lakástakarékpénztár Zrt.

Fogalmak:

Üzletszerzési lista: kizárólag postai címzett reklámküldemények útján a Grt. 6. §-ának (4) bekezdése szerint reklámok közlése céljából a kapcsolatfelvételt és kapcsolattartást szolgáló, kizárólag az ügyfél nevét, lakcímét, nemét, születési helyét és idejét, az ügyfél érdeklődési körére vonatkozó információt, valamint családi állapotát tartalmazó lista.

Kapcsolat felvételi lista: kizárólag a közvetlen üzletszerzés céljából küldendő küldemények fogadásához való hozzájárulás beszerzése érdekében az ügyfelekkel való kapcsolatfelvételt szolgáló, legfeljebb az ügyfél nevét, lakcímét, elektronikus levélcímét vagy elektronikus hírközlési azonosítóját, nemét, születési helyét és idejét, az ügyfél érdeklődési körére vonatkozó információt, valamint családi állapotát tartalmazó lista.

‹ Vissza a főoldalra


Copyright 2014. TargetMax Kft. és Aegondirekt.hu Zrt.